arrow drop search cross

Kwaliteitsbeleid

Sinds juni 2006 heeft het VVV een speciaal kwaliteitsbeleid voor zijn toeristische diensten. Dit beleid is gebaseerd op de NF norm "activiteiten van VVV-kantoren" (uitgave 2009). Wij passen een globaal management- en kwaliteitsprogramma toe om onze klanten bij al onze VVV-kantoren te kunnen verwelkomen en voorzien van informatie (Valence - Romans-sur-Isère - Chabeuil), waarbij rekening wordt gehouden met alle doelgroepen en behoeften.

 

Het doel van ons beleid is drieledig: 

Ontwikkelen van klanttevredenheid door te voldoen aan huidige en toekomstige verwachtingen qua aanbod en kwaliteit van diensten door:

  • goed te luisteren naar en te anticiperen op de behoeften van klanten
  • receptiemedewerkers van het VVV de juiste training te geven: ervaren, opgeleid personeel dat de normen van het kwaliteitsbeleid naleeft
  • het samenstellen van een selectie toeristische producten voor elk publiek en doelgerichte promotie-acties om nieuwe klanten naar de streek Valence Romans te trekken
  • het centraal stellen van de ontvangstruimte: inrichting en toegankelijkheid, klassering op thema van de beschikbaar gestelde documentatie
  • waardevolle samenwerkingsverbanden onderhouden met dienstverleners en zich samen inzetten voor een kwalitatief aanbod op het gebied van handel en toerisme in de streek

Doeltreffend beheer van het managementsysteem door gebruik te maken van een globale organisatie rond hulpmiddelen gebaseerd op de eisen van de erkende kwaliteitsnormen

Promoten van lokale producten en vakkennis uit de streek (rondleidingen, kantoren, souveniers, communicatie en evenementen)

In samenwerking met de raad van bestuur en onder toezicht van zowel het kwaliteitsmanagement als de rest van het personeel zorgen wij dagelijks voor het levendig houden en verbeteren van onze organisatie, volgens de prinicipes van kwaliteitsmanagement, rekening houdende met de eisen van onze klanten.